Monthly Archives : juli 2014

DUURZAME INZETBAARHEID; HOE BLIJVEN WERKNEMERS GOED, GEMOTIVEERD EN GEZOND WERKEN?

De komende jaren zal de arbeidsmarkt blijven veranderen door maatschappelijke, technische en digitale ontwikkelingen. Werkgevers en werknemers zullen zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Aan de ene kant zullen werkgevers meer moeten doen om hun werknemers gemotiveerd, fit en flexibel te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Aan de andere kant moeten werknemers ervoor zorgen dat ze hoe dan ook inzetbaar blijven. Wie niet in zichzelf investeert loopt kans om nu of op latere leeftijd niet meer mee te kunnen, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Werknemers moeten dus gemotiveerd blijven om mee te blijven veranderen. Door hen mogelijkheden tot ontwikkeling aan te bieden, worden zij aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. En organisaties vergroten daarmee de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen in de markt.

De ervaring leert dat investeren op de lange termijn alleen zinvol is als werknemers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, oftewel vanuit intrinsieke motivatie. Voor werknemers zijn antwoorden op vragen als ‘wat wil ik verder met mijn loopbaan?’ en ‘op welke manier blijf ik enthousiast en gemotiveerd?’ een begin van zelfreflectie. Het is van essentieel belang dat werknemers zich bewust worden van de rol die zij zelf spelen bij inzetbaarheid!

Diverse bedrijven investeren al in duurzame inzetbaarheid op allerlei manieren, bijvoorbeeld door tijdig het gesprek aan te gaan met werknemers, nog vòòrdat er verzuimd wordt, zodat stappen genomen kunnen worden vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Of door het beschikbaar stellen van een persoonlijk ontwikkelbudget, waardoor werknemers “eigenaar” van hun eigen loopbaan worden en zich (binnen bepaalde kaders) kunnen ontwikkelen, groeien en stappen kunnen maken.

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet alleen om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en vakinhoudelijk bijblijven van de werknemer. Een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is dat werknemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen loopbaan. Door te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Door inzicht te krijgen in valkuilen, zwakke en sterke punten, eigen gedrag en motivatie waardoor werknemers krachtiger, gelukkiger en effectiever kunnen blijven werken. Een Kwestie van Coachen! Een investering van zowel werknemer als werkgever.

In december 2013 gaf ik een lezing op Fontys Hogescholen in Tilburg voor ruim 200 studenten over de veranderende arbeidsmarkt, het belang van authenticiteit, intrinsieke motivatie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit om ze nu al bewust te maken dat het van groot belang is dat ze investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee zij werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft nu een subsidiepot van € 22 miljoen vrijgemaakt voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden.

Kijk voor meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/09/klijnsma-22-miljoen-voor-vitaal-houden-van-werknemer.html over hoe en onder welke voorwaarden deze subsidie kan worden aangevraagd.