Monthly Archives : maart 2017

Talent inzetten op het werk is de allerbelangrijkste voorspeller van productiviteit, medewerkerstevredenheid en laag ziekteverzuim!*

Voelt u de noodzaak niet om iets te doen met het talent van medewerkers? Lees dan vooral niet verder…. 

Talentontwikkeling is gericht op het ondersteunen van mensen bij het ontdekken en inzetten van hun talent in hun werk.

Niet alleen het kleine percentage high potentials

Talent betekent het hebben van natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of begaafd zijn. Het gaat over patronen in ons denken en doen en het zegt in eerste instantie iets over het potentieel van mensen. Iedereen heeft talenten, dus niet alleen het kleine percentage high potentials binnen de organisatie.

Werken vanuit talent leidt tot prestaties, productiviteit, effectiviteit en energie. Voor organisaties heeft dit grote positieve gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat het ook nog eens leidt tot hogere betrokkenheid, betere werkresultaten en hogere tevredenheid van afnemers.

Ruimte en mogelijkheden bieden

Enerzijds moeten medewerkers hier natuurlijk zelf actief mee aan de slag willen, anderzijds moet je als organisatie ruimte en mogelijkheden bieden om talent te ontdekken en te ontwikkelen! En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door medewerkers (enige mate van) vrijheid te bieden om het werk te laten aansluiten op hun drijfveren, talenten en ambities. Jobcrafting is hiervoor een middel. Individuele coaching en sparring biedt hierbij een zeer effectieve ondersteuning.

Medewerkers gaan door een “andere bril” naar hun werk kijken

Jobcrafting is een manier waarop een medewerker zijn/haar huidige werk zelf herstructureert waardoor het werk gaat aansluiten op drijfveren, talenten en ambities. Het gaat echter niet om alleen nog maar doen wat je leuk vindt, maar ook hoe je de taken -die nou eenmaal bij je werk horen- waar je geen energie van krijgt op zo’n manier kunt vormgeven, dat deze meer bij je sterktes passen. Deze aanpassingen gebeuren door de medewerker zelf, zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen. Door Jobcrafting gaan medewerkers door een “andere bril” naar hun werk kijken met als gevolg dat er enorm veel mogelijk blijkt!

Ontdek de talenten binnen de organisatie en benut ze ten volle!!

*Bron: Gallup