Blog

Een persoonlijke noot ter inspiratie!

IK ZOU ZO GRAAG …., MAAR….4 tips om nu eindelijk eens in actie te komen!

Ben jij dit? Piekeraar, doemscenario-bedenker, te hoge eisen steller? En laat jij daardoor je droom varen, of doe jij bepaalde dingen niet, die je (stiekem) wel graag zou willen? Ik hoor zo vaak om me heen: “Ik zou zo graag (vul maar in….), maar hoe en wat als het niet lukt, als ik het niet waarmaak?” Herkenbaar?

We hebben (de schijnluxe van) oneindig veel keuzemogelijkheden en tel daarbij de hoge verwachtingen die we van onszelf hebben eens op, en tadaa de uitkomst is onzekerheid, twijfel en een gebrek aan daadkracht. Kom jij al in actie? Nee, niet met deze uitkomst, kan ik me zo voorstellen. Maar ik heb nieuws voor je, doe je niets, dan gebeurt er ook niets. Maar ook als jij het gevoel hebt dat er iets borrelt, dat er iets in jou zit wat er niet uitkomt? Ben je niet happy met je huidige situatie, of haal je absoluut geen energie uit je huidige werk(zaamheden), dan geldt ook; doe je niets dan gebeurt er ook niets.

Wordt het dan niet eens tijd dat jij dat koetje eens bij de horens gaat vatten?

DURF JIJ HET AAN OM IN ACTIE TE KOMEN? DEZE 4 TIPS GAAN JE ZEKER OP WEG HELPEN!

#1 Onderzoek in ieder geval wat jou tegenhoudt om in actie te komen.
Je kunt ongetwijfeld een hoop redenen noemen waarom jij niet in actie komt. Je kunt je afvragen of je droom of je doel dan eigenlijk wel realistisch is, of dat zij juist de échte reden verdoezelen. Wat is nou de werkelijke reden dat je niet in actie komt?

#2 Leer anders denken
Je kunt iets heel graag willen, maar in jou zit wellicht de overtuiging dat (vul maar in… je het niet kunt, dat niemand op je zit te wachten, dat het toch niet mogelijk is, dat het te laat is, etc.) Maar kloppen die overtuigingen wel?

#3 Laat perfectionisme los
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, wellicht lijkt dit zelfs onmogelijk. Maar denk eens na over wat perfectionisme je tot op heden heeft opgeleverd.

#4 Visualiseer je succes
Visualiseren is een techniek waarmee je je onderbewustzijn positief beïnvloedt. Visualiseer niet het doel, maar het succesvolle gedrag om je doel te bereiken.

 

10 tips om je werkplezier (terug) te vinden!

Je kent ongetwijfeld de uitspraak: “als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit meer te werken”. Doe jij eigenlijk nog wat jij leuk vindt? Doe jij waar je gelukkig van wordt? Gedeeltelijk, of misschien helemaal niet? Tijd om daar iets aan te doen!

Werkplezier is van essentieel belang. Het zorgt voor energie, daadkracht, ondernemingslust, vuur, zingeving en nog zoveel meer!

Want wat als jij focus aan het verliezen bent of als je geen keuzes durft te maken? Wat als je vaak twijfelt aan je talent? Wat als jij het lastig vindt om je te presenteren? Wat als jij “stil staat”? Wat als jij keer op keer in dezelfde valkuil stapt? En wat als jij je steeds vaker afvraagt waar je het eigenlijk allemaal voor doet? Wat doet dat met jouw werkplezier?

Wil jij plezier in je werk (terug)vinden, dan kunnen onderstaande 10 tips je op weg helpen!

#1 Weet wat je wilt
#2 Benoem je successen en kijk wat je daarvan leert
#3 Overwin je angsten
#4 Laat je inspireren
#5 Geloof in jezelf
#6 Kom uit je comfortzone
#7 Stel duidelijke doelen
#8 Vraag om hulp als dat nodig is
#9 Visualiseer wat je wilt bereiken
#10 Onderneem actie

Ik wens je alle werkplezier!

 

DUURZAME INZETBAARHEID; HOE BLIJVEN WERKNEMERS GOED, GEMOTIVEERD EN GEZOND WERKEN?

De komende jaren zal de arbeidsmarkt blijven veranderen door maatschappelijke, technische en digitale ontwikkelingen. Werkgevers en werknemers zullen zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Aan de ene kant zullen werkgevers meer moeten doen om hun werknemers gemotiveerd, fit en flexibel te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Aan de andere kant moeten werknemers ervoor zorgen dat ze hoe dan ook inzetbaar blijven. Wie niet in zichzelf investeert loopt kans om nu of op latere leeftijd niet meer mee te kunnen, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Werknemers moeten dus gemotiveerd blijven om mee te blijven veranderen. Door hen mogelijkheden tot ontwikkeling aan te bieden, worden zij aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. En organisaties vergroten daarmee de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen in de markt.

De ervaring leert dat investeren op de lange termijn alleen zinvol is als werknemers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, oftewel vanuit intrinsieke motivatie. Voor werknemers zijn antwoorden op vragen als ‘wat wil ik verder met mijn loopbaan?’ en ‘op welke manier blijf ik enthousiast en gemotiveerd?’ een begin van zelfreflectie. Het is van essentieel belang dat werknemers zich bewust worden van de rol die zij zelf spelen bij inzetbaarheid!

Diverse bedrijven investeren al in duurzame inzetbaarheid op allerlei manieren, bijvoorbeeld door tijdig het gesprek aan te gaan met werknemers, nog vòòrdat er verzuimd wordt, zodat stappen genomen kunnen worden vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Of door het beschikbaar stellen van een persoonlijk ontwikkelbudget, waardoor werknemers “eigenaar” van hun eigen loopbaan worden en zich (binnen bepaalde kaders) kunnen ontwikkelen, groeien en stappen kunnen maken.

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet alleen om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en vakinhoudelijk bijblijven van de werknemer. Een voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is dat werknemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen loopbaan. Door te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Door inzicht te krijgen in valkuilen, zwakke en sterke punten, eigen gedrag en motivatie waardoor werknemers krachtiger, gelukkiger en effectiever kunnen blijven werken. Een Kwestie van Coachen! Een investering van zowel werknemer als werkgever.

In december 2013 gaf ik een lezing op Fontys Hogescholen in Tilburg voor ruim 200 studenten over de veranderende arbeidsmarkt, het belang van authenticiteit, intrinsieke motivatie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit om ze nu al bewust te maken dat het van groot belang is dat ze investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee zij werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft nu een subsidiepot van € 22 miljoen vrijgemaakt voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden.

Kijk voor meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/09/klijnsma-22-miljoen-voor-vitaal-houden-van-werknemer.html over hoe en onder welke voorwaarden deze subsidie kan worden aangevraagd.