Over Marieke

"Richten op je sterke kant, dat loont!"

U neemt mensen aan op hun sterke kanten. Waarom zou u dan bij hun ontwikkeling focussen op hun tekortkomingen? Ik daag u uit hier eens heel bewust over na te denken.

Mijn naam is Marieke Vervoort-Kersten

Ik geloof erin dat als mensen hun talenten ontwikkelen, hun tekortkomingen accepteren en leren hanteren, dat zij dan hun potentieel (beter) gaan benutten en dus (nog) beter uit de verf komen. De huidige kennis- en netwerkmaatschappij vraagt echter ook om soft skills en deze kunnen ontwikkeld worden als de kwaliteiten van de persoon als basis worden gezien voor verdere (competentie)ontwikkeling. Dit betekent dat aandacht voor het vergroten van zelfkennis en het (door)ontwikkelen van soft skills niet louter interessante USP’s zijn maar een regelrechte must! 

Ik word gefascineerd door de unieke kwaliteiten die elk individu heeft. Ik heb oor voor de unieke ervaringen in ieders leven en kan zonder oordeel kijken naar ieders stijl, drijfveren, hoe iemand denkt en hoe iemand relaties opbouwt. Middelmatigheid is niet mijn maatstaf. Het kost een behoorlijke inspanning om iets van onder het gemiddelde naar net boven het gemiddelde te brengen, maar daar zit niet de ruimte voor groei. De ontwikkeling van iets dat al sterk is naar een uitzonderlijk niveau brengen kost net zoveel inspanning, maar is veel interessanter, geeft meer energie en plezier. En dat is waar ik me op richt! Talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam en bieden de meeste ruimte voor groei. 

Lead by example and practise what you preach! Ik werk (en leef) vanuit mijn sterke kant! Ik investeer doorlopend in de ontwikkeling van mijn sterke punten en mijn bedrijf. Het op het spoor komen van talenten, kwaliteiten en sterke punten van mensen is één van míjn talenten. Dit in combinatie met mijn kennis van methodieken, onderzoeken en de effecten op het gebied van werken vanuit je sterke kant en mijn ervaring (vlieguren) op het gebied van individuele coaching op (talent)ontwikkeling binnen organisaties, maken mij elke dag meer expert op dit gebied. 

Visie en missie

Durf u te onderscheiden door uw professionals te laten werken vanuit hun kracht en vanuit daar verder te ontwikkelen. Durf u te onderscheiden door uw professionals persoonlijk te laten ontwikkelen, waardoor ze beter en effectiever gaan functioneren, ze voelen waar zij het verschil maken en hoe ze bijdragen aan de doelen van de organisatie waar ze werken. 

Mijn missie is ervoor zorgen dat werken vanuit kracht de standaard wordt!  

Mijn visie is werk vanuit je sterke kant en vind een strategie om met je zwakke kant om te gaan. In dat kader dienen werknemers m.i. krachtgericht in plaats van klachtgericht te worden gecoacht. Dit betekent talent en kwaliteiten ontdekken, gebruiken en doorontwikkelen en ze koppelen aan kennis en ervaring. Daarnaast zicht hebben op je beperkingen en daarnaar handelen! De werkvloer en de functionele rol zijn zowel speelveld als vehikel om tot groei en ontwikkeling te komen. Werken vanuit ieders talent als nieuwe standaard, waarbij de dan ontstane diversiteit datgene is waar een organisatie volop van kan profiteren!