Tarieven

Wat aandacht krijgt, groeit!

Wilt u met mij samenwerken? Dan gaan we met elkaar in gesprek. 

Ik kom graag bij u op de koffie voor een kennismaking en praten over de de inhoud van een mogelijke samenwerking. 

Contactgegevens:

Marieke Vervoort-Kersten: 06-29113136 
info@kwestievancoachen.nl
https://www.linkedin.com/in/mariekevervoortkersten/